วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555

ถังเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ


คลิก..แล้วทำตาม"ถังเพาะถั่วงอกครับ"
 ถั่วงอก..ชนิดตัดรากเป็นแนวคิดที่ได้จากทีวี ผมจำไม่ได้แล้วว่าวันไหน จำได้ว่ารายการสอนทำอาหารชาวบ้าน ผู้ดำเนินรายการคือคุณสตางค์ และน้านิมิตรเป็นคนต้นคิดถั่วงอกตัดราก.. โดยให้รากถั่วงอกอยู่ที่กระสอบป่าน(กระสอบข้าวสาร)และตะแกรงเป็นตัวขั้นระหว่างต้นถั่วงอกกับรากครับ..
"บ้านเห็ด"เพียงต่อยอดให้มันทำงานแบบประหยัดเวลาและน้ำโดยนำเครื่องกระจายน้ำ/หมอกน้ำยูเล็ม(สิทธิบัตรเฉพาะบ้านเห็ด)มาควบคุมการเจริญเติบโตของถั่วงอก   และทำงาน
อย่างอัตโนมัติ..ในแบบคนเมืองที่ไม่มีเวลา(CITY FARM)แต่อยากมีของสด..ที่สามารถผลิตได้ด้วยตนเองรับประทาน..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น