วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

คำนำ

ในหน้านี้เป็นการสอน ทำเกษตรตามแนวคิดของ"บ้านเห็ด" ในรูปแบบเกษตรอัตโนมัติ มีการเฉลยสิทธิบัตรของ"บ้านเห็ด"เอง และหรือนำแนวความคิดของผู้รู้หลายๆท่านมาบอกและสอนอย่างละเอียด อย่างไม่ปิดบัง อีกทั้งท่านยังสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศได้  อย่างไรก็ดีในกรณีที่นำแนวคิดไปผลิตขายในเชิงการค้า ต้องได้รับคำยินยอมจากเรา"บ้านเห็ด"เป็นกรณีไป ไม่อย่างนั้นอาจถูกดำเนินการตามกฎหมาย...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น